Yrityslahjoitus – tapa osallistua hyväntekeväisyystyöhön

Yrityslahjoitus – tapa osallistua hyväntekeväisyystyöhön

18 August 2023
 Kategoriat: , Blog


Yrityslahjoitukset ovat yksi tapa osallistua hyväntekeväisyysjärjestön tukemiseen ja samalla viestiä yrityksen arvoista. Yritykset voivat lahjoittaa hyväntekeväisyyteen rahaa, tavaroita tai palveluita. Yrityslahjoitukset eivät ainoastaan ole merkittävä osa yrityksien vastuullisuusohjelmaa, mutta ne myös auttavat rakentamaan parempaa yhteiskuntaa kaikille.

Yrityslahjoitukset - tehokas tapa tulla osaksi yhteisöä

Yrityslahjoitukset voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia, monissa eri muodoissa. Ne voivat olla rahalahjoituksia, sponsorointeja, tavaroiden lahjoittamista ja palveluita. Yrityslahjoitukset voivat myös toimia tehokkaana tapana viestiä yrityksen vastuullisuudesta, arvoista ja sitoumuksesta yhteiskuntaan, ja olla mukana tukemassa erilaisia järjestöjä tai hyväntekeväisyystapahtumia eri tavoin.

Yrityslahjoitukset – tukea hyväntekeväisyyteen

Yritykset voivat tehdä lahjoituksia monenlaisille yhteiskunnallisille tahoille, kuten yksityishenkilöille, järjestöille ja säätiöille. Tärkeää on, että vastaanottajilla on selkeä tarkoitus lahjoitukselle. Lahjoituksen tavoitteena voi olla esimerkiksi kohderyhmän auttaminen, yhteisen hyvän edistäminen tai ympäristön suojeleminen. Lahjoituskohdetta valittaessa kannattaa harkita huolellisesti, mitä tavoitteita yrityksellä on. On tärkeää, että lahjoituksen kohde valitaan niin, että se sopii ja tukee yrityksen tavoitteita ja arvoja. Yritys voi myös esimerkiksi valita kohteen, jonka kanssa se voi tehdä yhteistyötä ja joka tukee yrityksen brändiä. Myös yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen voi olla lahjoituskohteen valinnassa tärkeää.

Yrityslahjoitukset vahvistavat yrityksen brändiä

Yrityslahjoitukset ovat edullisempi tapa kasvattaa brändiä kuin markkinointi tai mainonta, mutta ne voivat herättää enemmän luottamusta asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Lahjoituksen tekeminen osoittaa, että yritys on sitoutunut yhteiskunnalliseen toimintaan ja toimii vastuullisesti, mikä vahvistaa brändiä ja sen uskottavuutta.

Henkilökunta voi osallistua yrityksen hyväntekeväisyyteen

Yrityksen henkilökunta voi olla mukana lahjoitustoiminnassa, esimerkiksi vapaaehtoistyöpanoksen kautta. Työntekijät voivat osallistua lahjoituskohteen hankkeisiin ja vapaaehtoistyöhön päivittäisen työnsä ohella. Tällaiset toimet voivat lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä ja yhteisöllisyyttä, kun työntekijät voivat tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä myös oman työpaikkansa ulkopuolella.

Yrityslahjoitukset ovat tärkeä osa yrityksen yhteiskunnallista vastuuta. Niiden kautta yritykset voivat edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Lahjoitukset voivat myös parantaa yrityksen imagoa ja brändin tunnettavuutta. Lahjoituksen kohteen valinnassa kannattaa ottaa huomioon yrityksen omat tavoitteet. On myös tärkeää, että lahjoituksen vaikutukset dokumentoidaan ja niistä tiedotetaan avoimesti. Lisäksi yrityksen henkilökunta voi osallistua lahjoituksiin vapaaehtoistyöpanoksen tai henkilökohtaiseen osallistumisen kautta. Lahjoitukset ovat yksi tapa tukea yhteiskuntamme hyvinvointia ja saada hyvää aikaan.
Yrityslahjoitus onnistuu kauttamme monella eri tavalla: Pelastusarmeija.